Arıtma Tesisi Otomasyonu

Arıtma Tesisi Otomasyonu

Arıtma tesisleri otomasyonu, atık suyun temizlenerek geri dönüştürülmesini sağlayan tesislerde kullanılan teknolojik sistemlerdir. Bu sistemler, sensörler, kontrol cihazları ve veri toplama birimlerinden oluşur. Otomasyon, süreçleri izler, kontrol eder ve verileri toplar. Arıtma tesisleri otomasyonu, işçilik maliyetlerini düşürür, enerji verimliliğini artırır ve su kalitesinin kontrolünü sağlar. Ayrıca, çevresel uyumluluğu destekler ve atık suyun temizlenerek geri dönüştürülmesini sağlar.

Paylaş: