Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji, doğal kaynaklardan elde edilen ve sürekli olarak yenilenebilen enerjidir. Güneş, rüzgar, su ve biyokütle gibi kaynaklar yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek verilebilir. Bu kaynaklar, çevre dostu bir enerji üretimine olanak sağlar ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltır. Güneş enerjisi güneş panelleriyle elektrik üretimini sağlarken, rüzgar enerjisi rüzgar türbinleri aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürülür. Yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir ve temiz enerji üretimine katkıda bulunur ve enerji ihtiyaçlarını karşılarken çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltır.

Paylaş: